Postanowiliśmy symbolicznie podzielić się ze szkołami tym, czym dysponujemy - czyli naszą wiedzą, pracą oraz myślą techniczną - przygotowując kilka, w naszym mniemaniu, interesujących propozycji.

Oferta 1.

Zdajemy sobie sprawę, jakim uniedogodnieniem jest wykonywanie prac serwisowych lub instalatorskich w godzinach prowadzenia zajęć lekcyjnych. Szczególnie realizowanie przeglądów serwisowych, wymagających częstego przemieszczania się z narzędziami od pomieszczenia do pomieszczenia wprowadza nie tylko chaos organizacyjny, lecz również zupełnie niepotrzebne ryzyko wypadków (szczególnie w czasie przerw międzylekcyjnych).

Jesteśmy gotowi wykonywać zlecone nam usługi w godzinach popołudniowych, wieczornych, a nawet nocnych.

Oferta 2.

W przypadku zlecenia wykonania więcej niż pięciu przeglądów serwisowych sal dydaktycznych wyposażonych w zestawy AV udzielamy 10% rabatu od wykonanej usługi.

Oferta 3.

W przypadku zlecenia montażu zestawu interaktywnego, dedykowane przyłącze multimedialne wykonujemy nie uwzględniając kosztów robocizny.

Oferta 4.

W przypadku zlecenia montażu systemu audiowizualnego wyposażonego w ekran elektryczny, oferujemy adekwatny do modelu projektora system automatycznego sterowania ekranem z rabatem 15%. Dodatkowo w wycenie zbiorczej nie uwzględniamy kosztów robocizny związanej z instalacją systemu.

Oferta 5.

W przypadku zlecenia montażu systemu audiowizualnego, w którego skład wchodzi projektor umożliwiający sterowanie za pośrednictwem protokołu RS232 oferujemy doposażenie Zestawu w system sterowania ErSter_ONE_M z rabatem 15%. Dodatkowo w wycenie zbiorczej nie uwzględniamy kosztów robocizny związanej z instalacją Systemu.

 

© 2020 ERSTER - systemy multimedialne. All Rights Reserved.