Wszyscy nasi elektrycy i elektronicy (elektroinstalatorzy) posiadają aktualne uprawnienia zezwalające na realizację zadań w zakresie: obsługi, remontów, modernizacji oraz budowy sieci elektrycznych w przedziale niskich napięć (do 1000V).

Ponadto, kierownicy naszych zespołów instalatorskich posiadają uprawnienia nadzorcze, co oznacza że mogą sprawować dozór nad wykonywanymi czynnościami z zakresu elektroenergetyki, koordynować działania instalatorów oraz innych ekip remontowych znajdujących się na terenie budowy.

Dysponujemy parkiem narzędziowym, umożliwiającym wykonywanie prac instalatorskich w murze, betonie, gipsie i drewnie.

Szczególną wagę przykładamy do zminimalizowania pylenia w czasie wykonywania prac budowlanych.

W przypadku prac realizowanych w pomieszczeniach, w których na co dzień  przebywają osoby negatywnie reagujące na alergeny wziewne lub dotykowe (pyły i kurze budowlane) stosujemy bariery separujące i kurtyny wodne.

Znakomita większość naszych elektronarzędzi posiada system pochłaniania pyłu. Używamy odkurzaczy budowlanych z potrójnym systemem filtracji, w tym z filtrem wodnym, szczególnie przydatnym przy bruzdowaniu.

Nie unikamy: łatania, zacierania, tynkowania i malowania ścian... Innymi słowy... staramy się działać profesjonalnie, perfekcyjnie i kompleksowo.


Artykuły powiązane:

Instalacje elektryczne - orientacyjna wycena robocizny

Podłączanie płyt indukcyjnych

Poniższy cennik przedstawia ceny niektórych oferowanych usług przez firmę ST Control i służy wyliczeniu orientacyjnej ceny usługi, ma zatem charakter poglądowy i nie stanowi wiążącej oferty. Ostateczna cena ustalana jest indywidualnie i może się zmieniać w zależności od rodzaju zlecenia, jego złożoności, preferencji i potrzeb zamawiającego oraz terminu wykonania.
Cennik przedstawia ceny netto robocizny bez materiałów budowlanych i osprzętu elektrycznego, który wybierany jest przez Klienta w zależności od jego gustu i wymagań.

Do podanych cen należy doliczyć 8% podatku VAT dla budynków mieszkalnych oraz 23% podatku VAT w pozostałych przypadkach.

© 2020 ERSTER - systemy multimedialne. All Rights Reserved.